Category: Blog (page 1 of 2)

2018-augustus-schoonmaak aktie Griend

Griend is van Natuurmonumenten en is er voor de vogels. Ontoegankelijk voor de mens. Behalve in september. Dan wordt het eiland Griend schoongemaakt . Voor Natuurmonumenten maakte ik de volgende reportage.

2018-augustus-SBB excursie naar Rottumeroog

jaarlijks organiseert SBB een excursie naar Rottumeroog. Het vogelbroedseizoen is voorbij en dat is de kans om met de boswachter het terrein in te mogen. Met enige regelmaat ga ik mee om een fotoreportage te maken.

2018-trilaterale regeringsconferentie leeuwarden

Trilaterale Regeringsconferentie 2018
De internationale (trilaterale) samenwerking voor de Waddenzee tussen Nederland, Duitsland en Denemarken vond plaats op verschillende gebiedsniveau’s en via verschillende instanties en organen.

De laatste regeringsconferentie werd gehouden op 18 mei 2018 in Leeuwarden, Nederland. Namens Nederland ondertekent minister Carola Schouten (LNV) deze Regeringsconferentie over de Bescherming van de Waddenzee.
Op donderdag 17 mei kwamen de delegaties aan in Leeuwarden. Op vrijdag 18 mei vond de Ministeriele conferentie (besloten) plaats, en is de Verklaring van Leeuwarden ondertekend.
De inzet van Nederland richt zich op de bescherming van het werelderfgoed Waddenzee, met name op zaken als vogels (broed- en trekvogels), visbestanden en de ontwikkeling van kennis omtrent de effecten van klimaatverandering. Daarnaast op het benutten van de kansen die het werelderfgoed biedt, onder meer ten aanzien van duurzame havenontwikkeling en visserij.
Voor de waddenvereniging maakte ik deze reportage.

2017-oil alert waddenzee

Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat samen met andere organisaties een grootschalige, meerdaagse oefening oliebestrijding. Centraal in deze oefening staat de samenwerking tussen de vele partijen die met oliebestrijding te maken kunnen krijgen.De oefening is 4, 5 en 6 september op meerdere plaatsen op de Noordzee, Waddenzee en nabij en op Schiermonnikoog. Het is voor het eerst dat op deze schaal geoefend wordt in het Waddengebied.
Op 6 september is er de praktijk oefening op het wad. Voor de Waddenvereniging maakte ik deze reportage.

wadloopboek ” het wad,te voet”

Het boek “het wad,te voet” is een ode aan het wadlopen en geeft aan de hand van de foto’s van Henk Postma een beeld van alles wat een wadloper tegen kan komen tijdens zijn oversteek of naar een andere bestemming op het wad. Daarbij valt te denken aan de landaanwinningswerken, de kwelder, geulen, prielen, slenken en sporen in het zand of slik. Ook is er aandacht voor de historie en opkomst van het wadlopen.

Met heldere teksten van Eveline Poll krijg je als lezer in 204 pagina’s een fascinerend beeld van de veelzijdigheid van het Waddengebied, vanuit het perspectief van de wadloper.
Het boek is vanaf half november te koop via www.wad-mooi.nl en in de boekhandel, à 24,95.
Fotografie: Henk Postma
Tekst en concept: Eveline Poll
 
ISBN: 9789492052292

2016-Rottumerplaat

Jaarlijks wordt Rottumerplaat schoongemaakt. Stichting Vrienden van Rottum zorgt, in samenwerking met StaatsBosBeheer, dat de gebouwen weer geschilderd en de stranden worden schoongemaakt.
Na het broedseizoen, in september, zijn we een week op het eiland om er te werken én van de natuur te genieten…

Ringen zeearend Lauwersmeer

Lauwersmeer.
Sinds enkele jaren broedt er een zeearend in de Lauwersmeer. In 2014 en 2015 is het broeden van de zeearenden in de Lauwersmeer echter geen succes geweest. In 2016 is het anders. Het jong van het zeearendenpaar in het Nationaal Park Lauwersmeer is op 1 juni geringd, gewogen en gemeten door medewerkers van Sovon en Staatsbosbeheer. Van SBB kreeg ik toestemming om hiervan een fotoreportage te maken.
Het blijkt een gezond, vrouwelijk dier te zijn van bijna vijf kilo (4950 gr.). 

Rottumeroog-opbouw shelter StaatsBosBeheer.

Als preventieve maatregel laat StaatsBosBeheer de oude gebouwen en onderkomens voor de vogelwachters afbreken.
Stormen van afgelopen winters hebben veel schade veroorzaakt.
StaatsBosBeheer laat een nieuw onderkomen installeren: een shelter.

50-jarig jubileum Waddenvereniging

De Waddenvereniging en de Waddenacademie nodigden wetenschappers, bestuurders en bewoners van het gebied uit voor het symposium ‘Wijs met de Waddenzee’ op 16 en 17 oktober 2015 ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Waddenvereniging.  In opdracht van de Waddenacademie maakt ik onderstaande reportage.

 

Wadden van boven

Met een helicopter boven de wadden vliegen is een extra dimensie. We zien de eilanden , wadplaten, geulen en slenken nu ineens vanuit een totaal ander perspectief. Om verstoring te voorkomen is vliegen boven het waddengebied gebonden aan strenge regels. Zo is de minimum vlieghoogte 1500 ft.

 

 

 

« Older posts

© 2020 Wad-Mooi

Theme by Anders NorenUp ↑