Als preventieve maatregel laat StaatsBosBeheer de oude gebouwen en onderkomens voor de vogelwachters afbreken.
Stormen van afgelopen winters hebben veel schade veroorzaakt.
StaatsBosBeheer laat een nieuw onderkomen installeren: een shelter.