Rottumeroog-opbouw shelter StaatsBosBeheer.

Als preventieve maatregel laat StaatsBosBeheer de oude gebouwen en onderkomens voor de vogelwachters afbreken.
Stormen van afgelopen winters hebben veel schade veroorzaakt.
StaatsBosBeheer laat een nieuw onderkomen installeren: een shelter.

[AFG_gallery id=’11’]