[metaslider id=106 cssclass=””]

 

wad-mooi   is een fotosite over het waddengebied.

Het waddengebied, door de UNESCO in 2009 uitgeroepen tot werelderfgoed, is in 2016 uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van nederland!
Een getijdengebied dat uniek is in zijn soort. Steltlopers, plevieren, eidereenden, bergeenden en lepelaars zoeken er hun voedsel. Toerisme door recreatievaart, wadlopen en luchtvaart zorgen jaarlijks voor duizenden bezoekers.
Energie maatschappijen op zoek naar gas en wind zien kansen en mogelijkheden en zetten hun voetsporen in het waddenlandschap. Naast visserij en beroepsvaart is er Defensie met haar militaire activiteiten. Wetenschappers doen ecologisch, archeologisch en historisch onderzoek. Door de vele gebruikers van dit gebied is er aandacht, ontzag en respect. Helaas neemt hierdoor ook de druk en spanning toe op dit gebied.
Kritisch waddenbeheer dwingt tot monitoring en handhaving. Natuurbeschermingsorganisaties als Waddenvereniging en Ecomare trekken gezamenlijk op in het belang van het waddengebied, want het waddengebied is kwetsbaar…

Als fotograaf ben ik regelmatig in dit gebied aanwezig om de schoonheid, magie en ontwikkelingen ervan in beeld te brengen.