About

Henk Postma is een gepassioneerd natuurfotograaf. Met name het noordelijk landschap en het waddengebied hebben zijn voorkeur.
Niet alleen als fotograaf maar ook als wadloopgids is hij regelmatig in dit gebied aanwezig om de natuur hiervan in beeld te brengen.
Foto’s zijn o.a. door de Waddenvereniging, Staats Bos Beheer, Roots, KNRM, Natuurmonumenten, Ministerie van I&M, de Waddenacademie, en Rijkswaterstaat gebruikt bij diverse publicaties.
Als Audio-Visueel vakdocent is hij ook op educatieve wijze betrokken bij de fotografie.

Het gebruik van het beeldmateriaal is gebonden aan enkele voorwaarden.
All pictures of henk postma/”wad-mooi” are copyrighted.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]


“Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn op al mijn rechtsbetrekkingen van toepassing de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 84/2011, vermeld op www.fotografenfederatie.nl en gevoegd bij dit bericht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”